De juiste kleur!

24 juli 2017

Sax Architecten werkt aan de restauratie van de Simon van Hasseltschool. De architecten spannen zich in om de authentieke elementen van het gebouw te behouden of terug te brengen. Restauratieschilder Lut Gielen heeft kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd om de oorspronkelijke kleuren te achterhalen. Doordat Sax Architecten het hele gebouw in 3D heeft getekend is inzichtelijk gemaakt hoe het er in vroeger tijden heeft uitgezien aan de buitenkant. Hetzelfde gebeurt nu voor het interieur van de school.