Bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep

Stichting Het Groninger Landschap vraagt aan drie partijen om een aanbieding te doen voor de vernieuwing van de inrichting van het bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep bij Noorderhoogebrug, net buiten Groningen. Kunsthistoricus en archeoloog Olav Reijers is met zijn bureau ‘Het verhaal van de plek’ een van die partijen. Hij benadert Sax Architecten met de vraag hem te ondersteunen bij het beantwoorden van de aanvraag. Sax Architecten heeft eerder een bezoekerscentrum ingericht in Bourtange, eveneens in opdracht van Het Groninger Landschap. Destijds heeft Sax vooral de vormgeving van het gebouw en de totale procesbegeleiding behartigd; de tentoonstelling werd ontworpen en uitgevoerd door Perspekt Studio’s uit Haarlem. Sax Architecten stelt aan Olav Reijers voor om Perspekt ook ditmaal bij de aanvraag te betrekken. Het aldus samengestelde team wint begin 2017 de competitie.
Het huidige gebouw is een voormalige boerderij aan de Wolddijk bij Noorderhoogebrug, die in 2012 is opengesteld als bezoekerscentrum. Het Groninger Landschap wil nu de inrichting en de manier waarop het verhaal van het omringende landschap wordt overgebracht een nieuwe impuls geven. In het weidegebied waar het bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep is gevestigd zijn nog veel sporen terug te vinden van het oude kwelderlandschap uit de tijd dat De Hunze hier nog een getijdenrivier was. Dit landschap is anno nu nog steeds van grote waarde voor de weidevogels.
In maart 2017 starten de werkzaamheden aan het bezoekerscentrum.