Polikliniek Lentis, Groningen

Waar vroeger een tuin was, zijn nu kantoorvleugels, bijeen gebracht door een gangenstructuur. Iedere afdeling kreeg zijn eigen kleur en in het atrium, de gezamenlijke multifunctionele ruimte, is een binnentuin gesimuleerd. Je kunt hier over de bladeren lopen. En tussen de bladeren. En onder de bladeren …