De Nijensteen, Veessen

Stichting de Nijensteen heeft tot doel onderdeel uit te maken van, en bij te dragen aan de ontwikkeling van het platteland in haar omgeving. Zij doet dat door middel van het stimuleren van duurzame landbouw, natuurbeheer, duurzaam bouwen en door behoud van cultuurhistorische elementen in het landschap.

Sax Architecten restaureerde het vervallen monumentale huis en ontwierp twee nieuwe schuren in de stijl van het huis. Een van de schuren herbergt kantoorruimtes van waaruit de medewerkers zicht hebben op de andere schuur waar koeien huizen.

In samenwerking met Jan Giezen (Gemma BV)