Zuidwoldigerweg, Hoogeveen

Op maandag 5 maart 2018 is aan geïnteresseerde omwonenden een plan gepresenteerd voor woningen en appartementen aan de Zuidwoldigerweg in Hoogeveen. Op de beoogde locatie stond ooit De Wendakker, een zorgvoorziening van Promens Care, maar het terrein ligt sinds de sloop van dit gebouw al jaren braak.
Sax Architecten heeft op verzoek van de huidige eigenaar voor deze locatie al eerder plannen getekend voor een appartementengebouw. Uiteindelijk bleek dat de uitgangspunten onvoldoende aansloten op de lokale woningmarkt. Daarom is nu een bescheidener aanpak gepresenteerd: een beperkt volume van negen grondgebonden woningen als overgang naar de bestaande woonwijk, in combinatie met een kleiner appartementen­gebouw op de uiterste punt van het terrein. De gemeente heeft ook dit ontwerp goed ontvangen en is van plan om op korte termijn de planologische procedure te starten om de uitvoering ervan mogelijk te maken. De reacties tijdens de presentatie waren divers, zoals dat gaat als er veranderingen op til zijn: enerzijds scepsis over de mogelijke gevolgen van een nieuwbouwplan, anderzijds waardering dat op deze plek een zorgvuldig vormgegeven project wordt voorbereid. Architectuur is ook een maatschappelijk proces, van luisteren, balanceren, zorgvuldig afwegen van belangen, maar tenslotte ook van keuzes maken. Als het leven zelf.