Prins Claus Conservatorium Groningen

Het Prins Claus Conservatorium in Groningen beschikt over een multifunctionele concertzaal, de Andrea Elkenbrachtzaal. Op het moment dat het conservatorium de stromingen lichte muziek en klassieke muziek in één gebouw onderbracht, dienden er aanpassingen te worden verricht aan de akoestiek van de zaal. Sax Architecten deed onderzoek naar de geluidskwaliteit en bracht middels materialisering de akoestiek op een professioneel peil voor beide stromingen. Interieuraanpassingen als gordijnen, vloeren en geluidssturende wandelementen zorgden voor de juiste diversiteit en absorptie van het geluid. Daarnaast realiseerde het bureau de herindeling en inrichting van overige ruimtes in het conservatorium zoals de aula en de mediatheek.
Let the music play …!