Renovatie 45 woningen, Leek

Een renovatieproject middels bewonersparticipatie, dat is in een halve zin het idee achter de verbetering van 45 woningen in Leek. Op een bewonersavond zijn bewoners uitgenodigd en aangemoedigd om input te leveren voor het maken van een plan. Meteen daarna zijn alle 45 woningen bezocht om de bouwkundige staat te onderzoeken. Aan de bewoners werd gevraagd: wat mankeert er aan uw woning, wat zou u graag veranderd willen hebben? De antwoorden waren divers: te klein, tocht, vocht, hoge stookkosten et cetera.

Ook werden de wensen ge√Įnventariseerd. Men wilde een grotere keuken met ruimte voor apparatuur, een grotere badkamer en/of een bijkeuken.Met de inmiddels opgerichte bewonerscommissie werden plannen gemaakt voor mogelijke aanpassingen aan de woning.

Resultaat? De woningen zijn energetisch verbeterd van Energielabel G naar Energie label A. Bewoners hebben kunnen kiezen uit verschillende concrete opties om de woning te vergroten. En last but not least: iedere bewoner koos zelf de kleur van de woning uit zeven door Sax Architecten voorgedragen kleuren.

Door de participerende werkwijze was er in de hele wijk groot draagvlak voor de te verrichten ingrepen. De bouw is gefaseerd uitgevoerd en werd van begin tot eind begeleid door Sax Architecten.