Sax Architecten verzorgt interieurontwerp tijdelijk Stadhuis Groningen

02 december 2018

Het Stadhuis op de Grote Markt in Groningen wordt na de zomervakantie van 2019 grondig verbouwd. Deze operatie zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. Gedurende die periode wordt een voormalig schoolgebouw aan de Radesingel gebruikt als tijdelijk Stadhuis. Oorspronkelijk bestond dit gebouw uit twee verschillende lagere scholen, die in 1932 werden verbouwd en samengevoegd. In 1990 is het pand door Sax Architecten in opdracht van de Hanzehogeschool verbouwd voor de huisvesting van de afdeling lichte muziek van het Conservatorium. In het achterdeel is een concertzaal gemaakt en in de verschillende lokalen werden oefenruimten en opnamestudio’s gerealiseerd. De laatste jaren had het pand geen functie, het werd antikraak bewoond door studenten.
Het interieur van het pand wordt door Sax Architecten grotendeels teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. De voormalige leslokalen worden gebruikt als kantoorruimte en de concertzaal zal worden benut als raadszaal. Daarnaast worden er oplossingen gecreëerd voor ondersteunende functies, zoals de bodekamers, het secretariaat en de publieksfuncties. Het bouwmanagement wordt verzorgd door Trots. Bij de verbouw in 1990 zijn de raamkozijnen van de achterbouw verwijderd en dichtgemetseld. Deze worden in ere hersteld. Dit gebeurt aan de hand van historische foto’s waarop de oorspronkelijke indeling van deze kozijnen is vastgelegd. Op dit moment vindt de aanbestedingsprocedure van de verbouwing plaats. In januari 2019 beginnen de werkzaamheden.