Onderzoek gemeentehuis Harlingen

25 november 2021

Het college van gemeente Harlingen wil haar ambtenaren graag een plek geven in het centrum van Harlingen. Zij zitten momenteel verspreid over vijf locaties in de stad. 

Sax Architecten is betrokken bij het onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan. We zoeken naar mogelijkheden in het centrum en zetten hierbij met alle plezier onze visie en deskundigheid in om goede keuzes te kunnen maken voor de toekomst.