Uw vraag

U staat voor een belangrijke beslissing. Welke architect kiest u voor uw project? De overwegingen die voorafgaan aan uw beslissing strekken zich uit over geld, tijd en kwaliteit. Wij begrijpen dat als geen ander.

Waarom kiest u voor Sax Architecten? Omdat u zoekt naar de combinatie  van creativiteit en controle. U zoekt avontuur en zekerheid inéén.
Vaak vergroot onze realiteitszin onze creativiteit. Wij zijn vertrouwd met het werken met een taakstellend budget. En we kijken naast de kosten voor de bouw ook meteen naar onderhoudskosten in de toekomst. Zowel voor het gebouw als voor het interieur. Hierbij hanteren wij de uitgangspunten van duurzaam bouwen en van ‘Total Cost of Ownership’ (TCO): duurzaam, onderhoudsarm, energiezuinig en aanpasbaar. U kunt uw geld per slot maar één keer uitgeven.  We kunnen u geruststellen, de c van controle weegt bij ons even zwaar als de c van creativiteit. Daarom kiest u voor Sax Architecten.