Restauratie Bisdom Groningen

Het bisdom Groningen-Leeuwarden is een van de zeven bisdommen van de Nederlandse katholieke kerkprovincie en werd heropgericht in 1956. Het omvat de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de Noordoostpolder. Het gebouw aan de Ubbo Emmiussingel in Groningen is een rijksmonument dat door Sax Architecten volledig in oude glorie werd hersteld. De gewenste moderne ingreep van een inpandige lift is gedaan op een wijze die geen enkel authentiek element aantast en draagt daarom de goedkeuring van monumentenzorg.