Stadhuis Groningen

Sax’ Steven Schaalma beklom met Johan Bove van Bove Bouwtechnisch Advies het Groninger Stadhuis dat aan een grondige renovatie toe is. Samen stonden ze een dag in een hoogwerker om een opname te doen van de bouwkundige staat van het Stadhuis. De gegevens zijn verwerkt in een rapport met een bestek van de benodigde onderhoudswerkzaamheden. Op basis hiervan is door Sax Architecten voor de gemeente Groningen een onderhoudssubsidie aangevraagd.

Eind 2019 wordt het stadhuis op basis van deze gegevens intern verbouwd door een architectenbureau uit Rotterdam.

 

Fact & Figures