Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het werk van Sax Architecten

11 mei 2020

Leuk! Ons werk aan de Simon van Hasseltschool in Groningen wordt beschreven in het Tijdschrift van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In dit geval betreft het onze inspanningen om de schoorsteen, die in aardbevingsbieden bij restauratie meestal wordt verwijderd vanwege valgevaar, te behouden met een bouwkundige en architectonische ingreep in de geest van de oorspronkelijke architectuur. Leuk om gezien en genoemd te worden, zoals gezegd. Eervol ook. We zijn er blij mee!