Uitbreiding Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Sax Architecten is volop bezig met plannen voor de toekomstige uitbreiding van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De eerste schetsen krijgen vorm. Sax-architect Reinier Gerritsma kreeg in 1997 opdracht voor het ontwerp van het huidige gebouw dat ontstond als uitbreiding op het oorspronkelijke gebouw uit 1980. De directie van Herinneringscentrum Kamp Westerbork is nog steeds content met het gebouw, maar het is opnieuw te klein. Destijds was het ontwerp gedimensioneerd op een prognose van 100.000 bezoekers per jaar, inmiddels zijn dat er 170.000. Daarnaast is er meer vraag naar educatie: betere voorzieningen voor (school)groepen, voorlichting en educatieve projecten. Er komt een vergroting van de bezoekersvoorzieningen en ontvangstfaciliteiten, inclusief het museumcafé en een grotere ruimte voor de basisexpositie. Het oudste deel maakt nu plaats voor het nieuwe gedeelte van het museum, de uitbreiding uit 1999 wordt opgenomen in het totaal van het nieuwe Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Men heeft de laatste jaren ingezet op meer tastbare, zichtbare sporen uit het verleden, om te beginnen op het kampterrein, dat 2,5 km verderop ligt. De spoorlijn waarover de treinen destijds vertrokken richting de kampen in het oosten is weggehaald, maar het tracé is nog steeds aanwezig in het landschap en wordt nu opnieuw zichtbaar gemaakt. Het Herinneringscentrum heeft een aantal wagons verworven uit diezelfde tijd, deze krijgen op een aantal opvallende plekken een plaats. Bij de transporten werden niet uitsluitend veewagons ingezet, maar vaak ook standaard treinmaterieel. Zo’n personenwagon krijgt nu ook een prominente plaats in de basisexpositie. Dat gegeven gaat Sax Architecten gebruiken als architectonisch element in het nieuwe gebouw.

Zoals gezegd, dit zijn alvast de schetsplannen. De definitieve beelden volgen later dit jaar. De ambitie is om het vernieuwde museum begin 2020 te openen.